Ongeacht welk type bodemonderzoek het betreft; zorgvuldig handelen is bij elk bodemproject het allerbelangrijkst. Bij DSS-Drilling weten we precies welke eisen er worden gesteld aan het nemen van bodemmonsters, plaatsten van peilbuizen en het maken van een boorbeschrijving. Ook weten we welke gegevens er nodig zijn om een goede rapportage te kunnen opstellen. U neemt met DSS-Drilling dus een bedrijf in de arm waar u het veldwerk met een gerust hart aan over kunt laten. Onze mensen begrijpen wat u nodig heeft en spreken dezelfde taal.

Geotechnisch bodemonderzoek

Bodemonderzoek, geotechniek, milieutechniekGeotechnisch onderzoek levert informatie over de samenstelling en structuur van de bodem. De resultaten bieden bijvoorbeeld inzicht op welke diepte de dragende laag zich bevindt, waarop een fundering voor een bouwconstructie kan rusten of informatie over de betrouwbaarheid van een dijk. DSS-Drilling kan nagenoeg alle boorwerkzaamheden voor geotechnisch bodemonderzoek uitvoeren. Denk hierbij aan het nemen van Akkerman steekbussen en het plaatsen van peil- en hellingmeetbuizen. Door de samenwerking met verschillende ingenieursbureaus en laboratoria kunnen wij ook rapportages en advies verzorgen. Formeel vallen geotechnische veldwerkzaamheden niet onder de BRL SIKB 2000 en 2100. Toch werken wij wel volgens deze richtlijnen om een kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren.

Milieutechnisch bodemonderzoek

Bodemonderzoek, geotechniek, milieutechniekBij milieutechnisch bodemonderzoek plaatsten we voornamelijk peilbuizen om de grondwaterkwaliteit te monitoren en nemen we geroerde en ongeroerde grondmonsters. Dit kunnen bij pulsboren monsterpotjes of Akkerman steekbussen zijn. Bij boringen met de Geoprobe zijn dit liners  of monstername uit een window sampler. Het milieukundig veldwerk wordt uitgevoerd onder ons procescertificaat BRL SIKB 2000, conform protocol 2001. Het mechanisch boorwerk wordt uitgevoerd onder ons procescertificaat  BRL SIKB 2100, conform protocol 2101.

Meer weten over de mogelijkheden die DSS-Drilling biedt op het gebied van bodemonderzoek?

Bel +31 (0)6  – 52 46 82 53 of mail naar a.zwart@dss-drilling.nl