Om grond vrij te maken van aanwezige verontreiniging, zijn verschillende technieken beschikbaar. Welke techniek wordt gekozen is afhankelijk van de situatie, mogelijkheden en het budget. Bij on-site bodemsanering wordt verontreinigde grond eerst afgegraven en ter plekke gereinigd en teruggestort. Bij ex-situ bodemsanering wordt de grond ook afgegraven, maar daarna afgevoerd voor verwerking elders. Tenslotte is er ook in-situ bodemsanering en dat is een van de werkterreinen van DSS-Drilling.

In-situ bodemsanering

We hebben het over in-situ bodemsanering als de bodem on-site gesaneerd moet worden, maar ook wanneer grondverzet niet mogelijk of wenselijk is door bijvoorbeeld reeds aanwezige bebouwing of infrastructuur. De verontreiniging kan dan worden verwijderd door gebruik te maken van grondwateronttrekking, bodemluchtextractie of door biologische of chemische omzetting. In-situ bodemsanering vereist vergaande kennis op het gebied van verontreiniging en bodemstructuur. DSS-Drilling beschikt zowel over de kennis als het materieel om boringen ten behoeve van in-situ bodemsaneringen voor u uit te voeren.

Geoprobe

DSS-Drilling beschikt over een Geoprobe 54 LT. Deze zetten we met name in voor bodeminjecties. Hierbij wordt de vervuilde bodem geïnjecteerd met een melasse die de verontreiniging in de bodem en/of het grondwater biologisch afbreekt. Met een speciale groutpomp kunnen we bodemlagen afsluiten met een cementgrout. De Geoprobe wordt naast bodemsanering ook ingezet voor verschillende werkzaamheden die betrekking hebben op bodemonderzoek.