Pulsboren, geotechniek, milieutechniek, watermanagement, hellingmeetbuizenPulsboren is een veelgebruikte techniek voor bodemclassificatie. Het is geschikt om heel nauwkeurig steekbussen te nemen ten behoeven van geotechniek of milieutechniek of peilbuizen te plaatsen. Ook voor het plaatsen van onttrekkingsfilters of saneringsfilters is pulsboren de meest aantrekkelijke methode.

DSS-Drilling biedt de mogelijkheid om 127 mm, 168 mm en 219 mm te pulsboren. Afhankelijk van de geologie kunnen we een diepte bereiken tot ongeveer 50 meter. Met de compacte machines kunnen wij op vrijwel elke locatie werken, zelfs inpandig. Doordat er verbuisd wordt geboord, kunnen grondlagen weer volledig worden afgedicht met zwelklei of grout.

Pulsboren bij geotechniek

Geotechnische boringen zijn voornamelijk bedoeld voor bodemclassificatie, het plaatsen van peilbuizen om grondwaterstanden te monitoren, het nemen van bodemmonsters voor laboratoriumanalyses of het plaatsten van hellingmeetbuizen (inclinometers). Verschillende ingenieursbureaus werken nauw met ons samen, zodat ze u een sluitend advies kunnen geven over de stabiliteit van ondergrond waarop u wilt gaan bouwen.

Pulsboren bij milieutechniek

Voor het nemen van bodemmonsters, plaatsen van milieupeilbuizen en het maken van een boorbeschrijving t.b.v. milieutechniek maken wij ook gebruik van pulsboren. Voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden onder BRL SIKB 2000, werken wij samen met vaste collegabedrijven.

Pulsboren bij saneringswerken

Als bij vervuilde locaties wordt gekozen om een bodemsanering uit te voeren door middel van een in-situ bodemsaneringssysteem, dan kan DSS-Drilling de saneringswerken uitvoeren. Wij zijn gespecialiseerd in het plaatsen en aansluiten van in-situ bodemsaneringssystemen. Door een optimale combinatie van machines en boortechnieken kunnen wij snel, efficiënt en schoon werken en een hoge kwaliteit bieden.

Pulsboren bij watermanagement

Bij bouwputten of bij wateroverlast kan DSS-Drilling onttrekkingsfilters plaatsen met een diameter die varieert van 50 mm tot 125 mm. Door verbuisd te boren kunnen we de scheidende lagen nauwkeurig aanvullen met zwelklei in de vorm van Mikolit of Cebogel.

Pulsboren bij hellingmeetbuizen

Een hellingmeetbuis is een apparaat om bodemvervormingen in de horizontale richting te monitoren. Hiertoe wordt een verticale pijp in de ondergrond aangebracht tot in een onvervormbare laag. In Nederland is dat meestal een Pleistocene zandlaag. Door middel van een sonde wordt de toename van de hoekverdraaiing bepaald per lengte-eenheid en zodoende de verplaatsing per lengte-eenheid. Door verschillende metingen in de tijd uit te voeren, kan de totale verplaatsing worden bepaald. De Engelse term voor dit instrument is inclinometer, een term die vaak ook in het Nederlands wordt gebruikt. DSS-Drilling verzorgt zowel het plaatsen van de hellingmeetbuizen als het uitvoeren en rapporteren van de metingen.

Pulsboren voor een waterbron

Ook voor een onuitputbare waterbron in uw tuin bent u bij DSS-Drilling aan het juiste adres. Doordat wij de waterbronnen pulsen, krijgt u optimale kwaliteit. Vandaar dat wij 10 jaar garantie bieden op de door ons geleverde en geplaatste grondwaterbonnen. Een ander voordeel van het pulsen is dat wij vrijwel smetteloos kunnen werken. Na onze werkzaamheden is vrijwel niet te zien dat er in uw tuin is gewerkt. Voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden onder BRL SIKB 2000, werken wij samen met vaste collegabedrijven.

Kijk hier voor de andere boortechnieken van DSS-Drilling.