Grondboortechniek, geotechniek, milieutechniekPulsboren is een veel voorkomende techniek om grondboringen uit te voeren, DSS-Drilling maakt hier het vaakst gebruik van. Maar er zijn omstandigheden die vragen om andere boormethoden. Wij hebben de kennis en het materieel om ook die andere boortechnieken uit te voeren.

Avegaar boren

Er zijn twee manieren van Avegaar boren: holle en volle. Bij holle Avegaarboringen wordt een buis met een spiraalvorm aan de buitenzijde en een verloren punt als afsluiting de bodem ingebracht. Eenmaal op diepte kan bijvoorbeeld een peilbuis worden aangebracht. Bij een volle Avegaarboor wordt een holle spiraal draaiend de bodem ingebracht. De boor kan steeds met nieuwe spiraaldelen worden verlengd. Nadat de gewenste diepte is bereikt, kan de boor vol bodemmateriaal omhoog worden getrokken.

Geoprobe boring

Grondboortechniek, geotechniek, milieutechniekDe Geoprobe zetten wij in ten behoeve van injecteerwerkzaamheden bij vervuilde locaties, maar ook om peilbuizen te plaatsen met het verloren punt systeem. Door middel van liners kunnen wij grondmonsters nemen voor geo- en milieutechniek.

Handmatig boren

Voor ondiepe boringen of boringen op locaties die lastig bereikbaar zijn, hebben wij een handboorset. We zetten deze voornamelijk in bij het plaatsen van ondiepe peilbuizen en het nemen van bodemmonsters.

Betonboringen

Betonboringen bieden wij aan tot een diameter van 250 mm.